TAPETARSKI

REPROMATERIJAL

Klasična premium čičak traka – za šivanje

CIJENA:

0,53 1,06  m

Čičak traka klasična Premium 2 cm - BIJELA - GRUBA STRANA
Čičak traka klasična Premium 2 cm - BIJELA - MEKA STRANA
Čičak traka klasična Premium 2 cm - CRNA - GRUBA STRANA
Čičak traka klasična Premium 2 cm - CRNA - MEKA STRANA
Čičak traka klasična Premium 3 cm - BIJELA - GRUBA STRANA
Čičak traka klasična Premium 3 cm - BIJELA - MEKA STRANA
Čičak traka klasična Premium 3 cm - CRNA - GRUBA STRANA
Čičak traka klasična Premium 3 cm - CRNA - MEKA STRANA
Čičak traka klasična Premium 5 cm - BIJELA - GRUBA STRANA
Čičak traka klasična Premium 5 cm - BIJELA - MEKA STRANA
Čičak traka klasična Premium 5 cm - CRNA - GRUBA STRANA
Čičak traka klasična Premium 5 cm - CRNA - MEKA STRANA
Cijena